Category Archives: เครื่องกรองน้ำ Coway รุ่น วิลลาเอ็ม

เครื่องกรองน้ำ Coway รุ่น วิลลาเอ็ม
ที่ครบและสมบูรณ์แบบสามารถปรับอุณหภูมิ
น้ำได้ถึง 4 อุณหภูมิ อาจจะเป็นเพราะมีฟังชั่นก์ที่ครบครัน
มีถังน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควรด้วยความจุถังเก็บน้ำรวม 11.3 ลิตร
แบ่งออกเป็น น้ำอุณหภูมิห้อง 6.4 ลิตร น้ำเย็น 3.7 ลิตร
และ น้ำร้อน 1.2 ลิตรเหมาะสำหรับ ครอบครัวใหญ่