การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

บัตรเครดิต (นามบุคคล)

การชำระผ่านบัตรเครดิต (นามบุคคล)
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร
ไม่ล็อควงเงิน เป็นการหักผ่านบัตรเครดิตแบบรายเดือน
ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.บัตรประชาชน เฉพาะหน้าบัตร และบัตรต้องไม่หมดอายุ

2.ที่อยู่สำหรับการติดตั้ง

3.เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail

5.บัตรเครดิต ต้องมีชื่อตรงกับบัตรประชาชน
และมีอายุบัตรเครดิตก่อนหมดอายุมากกว่า 3 เดือน

6.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ตรงกับบัตรเครดิต
ลูกค้าต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วย

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Coway บัตรเครดิต (นามบริษัท)

    การชำระผ่านบัตรเครดิต (นามบริษัท)

บัตรเครดิตที่ใช้ชำระที่ออกในนามบริษัท
จะต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เท่านั้น

1.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม 1 ท่าน
(เซ็นสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Coway เท่านั้น)

2.หนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน 6 เดือน

3.ภพ.20 (ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถ้ามีการจด Vat

4.ที่อยู่สำหรับการติดตั้ง

5.เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail

การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง
การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

 

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Coway หักผ่านบัญชี (นามบุคคล)

การชำระแบบหักผ่านบัญชี(นามบุคคล) เอกสารที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Coway เท่านั้น)

2.Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
หรือสลิปเงินเดือน 1 เดือน (ล่าสุด)

3.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

4.ที่อยู่สำหรับการติดตั้ง

5.เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail

6.NCB หรือ เครดิตบูโร

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Coway หักผ่านบัญชี (นามบริษัท)

การชำระแบบหักผ่านบัญชี(นามบริษัท)
ต้องเซ็นเอกสารและประทับตราทุกฉบับเอกสารที่ต้องเตรียม

1.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการที่ลงนาม 1 ท่าน
(เซ็นสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Coway เท่านั้น)

2.หนังสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน 6 เดือน

3.ภพ.20 (ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถ้ามีการจด Vat

4.ที่อยู่สำหรับการติดตั้ง

5.เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Coway เงินสดแบบแพ็คเกจ 1 ปี และ 3 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.บัตรประชาชน เฉพาะหน้าบัตร และบัตรต้องไม่หมดอายุ

2.ที่อยู่สำหรับการติดตั้ง

3.เบอร์โทรติดต่อ และ E-mail

การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง
การสั่งซื้อเครื่อง Coway เลือกชำระ แบบไหนได้บ้าง

 

บทสรุปการรับบริการหลังการขาย

เมื่อผู้บริโภคได้ชำระผลิตภัณฑ์ Coway แล้ว
ทางตัวแทนจะส่งใบเสร็จสั่งซื้อ รอติดตั้งให้กับผู้บริโภค
เพื่อทำการนัดหมายโทรติดตั้งผลิตภัณฑ์ Coway
และจะมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าไปติดตั้งตามวันเวลาที่ผู้บริโภคระบุไว้
และหลังจากการติดตั้งทาง Coway จะมีบริการดูแล
ล้างทำความสะอาดตัวเครื่องทุก 2 เดือน
และบริการเปลี่ยนไส้กรองทุก 4 เดือน ตลอดอายุสัญญา
หรือหากเกิดปัญหาการใช้งานติดขัด อะไหล่เสีย
สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ 1421
แจ้งปัญหาให้ทางโคดี้เข้าดูแล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

coway
coway

 

 • หากสนใจติดต่อสั่งซื้อ
  โทร 092-919-9229
  โทร 092-919-9944
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line: @cowayxplus
  เว็บไซต์ https://www.cowayxplus.com/
  สามารถสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อรายละเอียด ต่างๆ
  ของเครื่องกรองน้ำ Coway ได้ทุกรุ่น